Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Spiskovi advokata koji su zainteresovani za angažovanje kao branioci

Spiskovi advokata koji su zainteresovani za angažovanje kao branioci po službenoj dužnosti...

12.05.2021. PROČITAJTE VIŠE

Spisak advokata koji su zainteresovani da budu postavljeni za privremene zastupnike

Spisak advokata koji su zainteresovani da budu postavljeni za privremene zastupnike...

12.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

Primopredaja dužnosti između Branislava A. Rakića i Dalibora Mrše

Primopredaja dužnosti između Branislava A. Rakića, bivšeg predsjednika Advokatske komore Republike Srpske i Dalibora Mrše...

25.05.2021. PROČITAJTE VIŠE

Obavještenje o izboru predsjednika Advokatske komore Republike Srpske i članova Izvršnog odbora

Obavještenje o izboru predsjednika Advokatske komore Republike Srpske i članova Izvršnog odbora...

24.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu za izradu Zakona o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH...

19.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu za izradu dopune Proćene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH...

19.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora AKRS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 13.03.2021. godine...

14.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

Poziv - Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) AKRS

Poziv - Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-Sk.AKRS-01-01/2021...

13.04.2021. PROČITAJTE VIŠE