Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

АКТУЕЛНОСТИ

Прочитајте најновије актуелности Адвокатске Коморе Републике Српске.

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића-допис предсједника АKРС...

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци намијењеног за поступање по захтјевима адвоката...

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове Бања Лука...

Ургенција предсједника Адвокатске коморе Републике Српске

Ургенција предсједника Адвокатске коморе Републике Српске на молбу Адвокатске коморе Републике Српске...

Поднесак ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске

Поднесак ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске -списак заинтересованих чланова АKРС...

Молба Адвокатске коморе Републике Српске за уврштавање чланова АKРС

Молба Адвокатске коморе Републике Српске за уврштавање чланова Адвокатске коморе Републике Српске...

Обраћање г. Далибора Мрше, предсједника АКРС адвокатима

Обраћање г. Далибора Мрше, предсједника АКРС адвокатима, члановима АКРС...

Препорука Институције омбудсмена/омбудсмана

Препорука Институције омбудсмена/омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине...