Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност

АКТУЕЛНОСТИ

Прочитајте најновије актуелности Адвокатске Коморе Републике Српске.

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника АКРС

Саопштење за јавност г. Далибора Мрше, предсједника АКРС, поводом покушаја отимице Милоша Стевановића...

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.09.2021. године.

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.09.2021. године.....

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника АKРС

Поднесак г. Далибора Мрше, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, упућен Управној инспекцији....

Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 028781 21 У

Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 028781 21 У од 11.10.2021. године....

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања

Извјештај, закључци и препоруке XIX Савјетовања из кривичноправне области "Актуелне теме...

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања

Допис уз закључке и извјештај XIX Савјетовања из кривичноправне области Неум 2021...

Извјештај са сједнице Извршног одбора АKРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 29.05.2021. године...

Извјештај са сједнице Извршног одбора АKРС

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 10.07.2021. године...