Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS, povodom pokušaja otimice Miloša Stevanovića...

25.10.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 25.09.2021. godine.

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 25.09.2021. godine.....

22.10.2021. PROČITAJTE VIŠE

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, upućen Upravnoj inspekciji....

20.10.2021. PROČITAJTE VIŠE

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 0 U 028781 21 U

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 0 U 028781 21 U od 11.10.2021. godine....

20.10.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj, zaključci i preporuke XIX Savjetovanja

Izvještaj, zaključci i preporuke XIX Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti "Aktuelne teme...

27.08.2021. PROČITAJTE VIŠE

Dopis uz zaključke i izvještaj XIX Savjetovanja

Dopis uz zaključke i izvještaj XIX Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti Neum 2021...

27.08.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora AKRS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 29.05.2021. godine...

19.08.2021. PROČITAJTE VIŠE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora AKRS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 10.07.2021. godine...

19.08.2021. PROČITAJTE VIŠE