Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost

AKTUELNOSTI

Pročitajte najnovije aktuelnosti Advokatske Komore Republike Srpske.

Javni oglas za prijem sekretara AKRS

Javni oglas za prijem sekretara Advokatske komore Republike Srpske...

01.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

Javni oglas za prijem administrativno-tehničkog sekretara AKRS

Javni oglas za prijem administrativno-tehničkog sekretara AKRS u Istočnom Sarajevu...

01.04.2021. PROČITAJTE VIŠE

OTKAZIVANjE 27. Skupštine (Izborna) AKRS

OTKAZIVANjE 27. Skupštine (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske 27 03 2021...

24.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) AKRS

Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-Sk.AKRS-01/2021...

19.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka

Krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, broj: 01-29/2021, od 16. marta 2021. godine...

18.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Žalba Instituciji Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava BiH

Žalba Instituciji Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava BiH, broj; 01-30/2021, od 16. marta 2021. godine...

18.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Okvirni sporazum o razumijevanju

Okvirni sporazum o razumijevanju: unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike...

18.03.2021. PROČITAJTE VIŠE

Imenovanje Vanje Pavlović, advokata iz Banje Luke

Imenovanje Vanje Pavlović, advokata iz Banje Luke, za koordinatora sprovođenja Okvirnog sporazuma o razumijevanju...

18.03.2021. PROČITAJTE VIŠE