Prijava za Skupštinu

Ispunite prijavu istod kako biste bili u mogućnosti da prisustvujete skupštini Advokatske Komore Republike Srpske.

Forma za prijavu za skupštinu Advokatske Komore Republike Srpske.