ОРГАНИ КОМОРЕ

Далибор Мрша,

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА:

Адвокат Далибор Мрша рођен је у Бањој Луци, 15.11.1974. године, гдје је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2001. године, а такође у Бањој Луци је положио правосудни испит 2004. године. Уписан у Именик адвоката са даном 4.5.2010. године.

Након завршетка студија запослен у Републичком тужилаштву РС у својству приправника, и то у периоду од новембра 2001. до новембра 2003. године, гдје се у току назначеног периода упознао са радом тужилаштава и судова, и то прије свега Основног суда у Бањој Луци гдје је провео највише времена.

Током рада прошао је све фазе рада суда, од пријема до отпреме поште, рада свих уписника (парнични, ванпарнични, извршни, кривични), упознао се и са практичним радом у вођењу парничнг, ванпарничног и кривичног поступка у склопу обуке, упознао се и радио на предметима земљишно-књижног одјељења Основног суда, те радом привредног одјељења овог суда.

Након завршетка приправничког стажа засновао је радни однос у ЈП Телекомуникације РС, а.д. Бања Лука, Компанија м:тел.

Искуство у раду у оквиру Компаније м:тел (2004-2010. година):

 • припрема уговора о пружању услуга из области телекомуникација,
 • припрема интерних и статусних аката Друштва,
 • припрема и израда инвестиционих одлука Друштва,
 • вођење дисциплинских поступака у својству предсједника дисциплинских комисија,
 • заступање Друштва пред органима управе (Републичке управе за геодетске и имовиснко-правне послове),
 • заступање Друштва пред судовима на подручју цијеле Босне и Херцеговине у парничним поступцима,
 • рјешавање имовинско-правних односа у сврху изградње телекомуникационе инфракструктуре друштва на подручју Босне и Херцеговине,
 • секретар Управе друштва,
 • Руководилац самосталне службе за опште и правне послове,
 • предсједник или члан комисије за јавне набавке.

Од 4.5.2010. године уписан у именик адвоката Адвокатске коморе РС.

Кључне референце у области адвокатуре:

Далибор Мрша је обављао функције делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и судије првостепеног дисциплинског суда. Такође, изабран је за делегата у новом сазиву Скупштине у 2021. години, уједно је и кандидат за предсједника Адвокатске коморе Републике Српске.

Био је и члан Комисије Адвокатске коморе Републике Српске за материјалну помоћ адвоката у периоду дужем од 5. година.

Учесник је низа семинара, на којима је учестовао и у својству предавача.

Чланство :

 • Адвокатска комора Републике Српске,
 • European Legal Committee for Consumer Rights, London,
 • IR Global group, U.K.

Адвокат Далибор Мрша је арбитар Спољнотрговинске арбитраже и арбитар Арбитраже при Привредној комори Републике Српске.

 • Часопис „Вјештак“ Бања Лука,
 • Global Legal Group Ltd. London, with partners European Company Lawyers Association

Брачни статус: Ожењен, отац четворо дјеце.

Језик: Енглески

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске је овлашћен и обавезан:

 • да представља и заступа Комору,
 • да предузима радње да осигура заштиту уставности и законитости у раду Коморе,
 • да успоставља и координира сарадњу Коморе са законодавном, судском и извршном влашћу у цијелој Босни и Херцеговини,
 • да успоставља и координира сарадњу Коморе са другим адвокатским коморама, асоцијацијама адвоката страних држава, регионалним и међународним адвокатским удружењима,
 • да успоставља и координира сарадњу Коморе са државним или међународним организацијама, институцијама или асоцијацијама,
 • сазива Скупштину Коморе и руководи њеним радом, и
 • да извршава и друге послове у складу са Статутом и општим актима Коморе.

Предсједник Коморе подноси извјештај о раду Скупштини Коморе, којој је одговоран за свој рад.

Предсједника Коморе тајним гласањем бира Скупштина Коморе и његов мандат траје четири године и не може се поновити.

Јован С. Чизмовић,

Почасни предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА:

Јован Чизмовић, син Спасоја, рођен је 01. 09. 1950. године у Озринићима – Никшић, Република Црна Гора.

Дипломирао је на Правном факултету у Сарајеву 26. 06. 1973. године.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине уписан је 01. 03. 1978. године, од када и данас обавља дјелатност адвоката, и има сједиште адвокатске канцеларије у Бањој Луци у ул. Николе Тесле бр. 11-13.бр. 11-13.

У органима Адвокатске коморе Републике Српске ( у даљњем тексту: Комора) обављао је дужности:

 • Предсједник Управног одбора АК РС од 30. 10. 1993. године до 01. 03. 1997. године,
 • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске од 01. 03. 1997. године до 02. 03. 2002. године,
 • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске од 13. 03. 2004. године до 21. 06. 2008. године, и
 • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске од 21. 06. 2008. године до 10.12.2016. године

У Вијећу адвокатских асоцијација и правних друштава Европе (Цоунцил оф тхе Барс анд Лаw Социетес оф тхе Еуропеан Унион – ЦЦБЕ) дана 28. 11. 2009. године у Бриселу изабран је за првог представника адвокатуре Босне и Херцеговине (Адвокатске коморе Републике Српске и Адвокатске коморе Федерације БиХ). Истог дана у Бриселу је изабран за члана ПЕЦО Одбора ЦЦБЕ (ПЕЦО Одбор је одбор Вијећа адвокатских асоцијација и правних друшава Европе који има за циљ промовисање Владавине права и подржава реформске процесе у Централној и Источној Европи).

Дјелатност адвоката обављао је и обавља са највишег професионалног нивоа. Такав рад и допринос развоју и афирмацији професије адвоката, као и изузетни резултати у успостављању сарадње са другим асоцијацијама правника и адвоката, као и институцијама су запажени и признати. Издвајамо признања:

 • Адвокатска комора Републике Српске додијелила му је 02. 03. 2002. године Повељу, највише признање Коморе, за изузетне заслуге у афирмацији Коморе, као и за посебан допринос у афирмацији професије адвоката,
 • Адвокатска комора Црне Горе додијелила му је 08. 12. 2009. године Повељу црногорске адвокатуре, највише признање Коморе, за изузетан допринос развоју и афирмацији адвокатуре,
 • Адвокатска комора Србије додијелила му је 28. 02. 2010. године Плакету Адвокатске коморе Србије као знак признања за допринос у развоју и унапређењу добрих колегијалних односа, професионалне сарадње између адвокатских комора, развоју и афирмацији адвокатуре у Србији и иностранству,
 • Адвокатска комора Македоније додијелила му је 29. 05. 2010. године Повељу Адвокатске коморе Македоније као знак признања за успјешну професионалну сарадњу између адвокатских комора и развој и афирмацију адвокатуре,
 • Правни факултет Универзитета у Бањој Луци поводом 35 година постојања и успјешног рада Правног факултета и 50 година студија права у Бањој Луци додијелио му је 05. 02. 2010. године Златну плакету за дугогодишњи допринос и рад у развоју и афирмацији Правног факултета у Бањој Луци.

Као истакнути правник више година је члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске и члан Предсједништва Савеза удужења правника Србије и Републике Српске, као и члан Уређивачког одбора „Архив“-а, најстаријег часописа у Србији (1906 година), односно Југославији, за правну теорију и праксу, и члан Уређивачког одбора „Српске правне мисли“, часописа за правну теорију и праксу у Републици Српској.

Осим рада у професији, у чему је исказано настојање да се остваре највећи професионални стандарди у извршавању дјелатности адвоката, не мање значајан, напротив, је његов рад и остварени резултати у развоју Републике Српске. Извршавао је и послове савјетника Предсједника Републике Српске за политички систем и правна питања у времену од 01. 12. 2000. године до 30. 06. 2004. године.

Цијенећи његов познати допринос Предсједник Републике Српске га је 24. 10. 2006. године одликовао Орденом заставе Републике Српске са златним вијенцем, који орден се додјељује истакнутим личностима за рад и изванредне заслуге у послијератном развоју Републике Српске, учвршћењу мира и међународне сарадње, као и за личне резултате и достигнућа чији значај има шире размјере и допринос афирмацији Републике Српске.

Адвокатска комора Федерације Босне и Херцеговине 10.9.2013. године додијелила му је Златну плакету, која је највише признање и захвалност Адвокатске коморе Федерације Босне и Херцеговине за посебне заслуге у унапређивању адвокатуре, у борби за досљедну примјену закона, у стручном и савјесном застепену својих странака, у афирмисању адвокатуре као самосталне и неовисне службе, у развијању колегијалности између адвоката, у одгоју и стручном уздизању адвокатског подмлатка, те уопште, подизању угледа адвокатуре у земљи и иностранству.

Удружење правника Републике Српске додијелило му је 4.10.2013. године Повељу, која је највише признање Удружења правника Републике Српске за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју тог Удружења.

Препознат је његов допринос и у духовном животу заједнице из које је потекао. Издваја се његово проглашење Ктитором задужбинаром Саборног храма Св. Василија Острошког Чудотворца у Никшићу, које је извршено 7.1.2001. године (на Божић) од стране Митрополије црногорско-приморске, Црквена општина Никшић, поводом и у част стогодишњице Храма и 2000. година хришћанства.

На 18-ом засједању Скупштине АКРС одржане дана, 24.06.2016. године изабран за почасног предсједника АК РС.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је највиши орган Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је делегатска.

Делегати за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске се кандидују и бирају непосредно и искључиво тајним гласањем у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.

На сваких десет чланова збора адвоката Адвокатске коморе Републике Српске се бира један делегат за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси:

 • Статут Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Тарифу о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и раду радних тијела и фондова које образује,

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлучује и расправља о:

 • Свим питањима која су од интереса за адвокатуру, професионални и друштвени положај адвоката и адвокатских приправника, унапређења правног и правосудног система и друга питања у вези са пружањем правне помоћи, која су од општег значаја за јавни интерес и за заштиту права и слобода грађана и правних лица и о томе доноси одлуке;
 • Завршном рачуну и о плану прихода и рашода Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Извјештајима о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Одлучује о додјели признања Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Оснивању фондова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Формирњу сталних и повремених комисија Адвокатске коморе Републике Српске;
 • О прекиду рада адвоката и другим мјерама ради заштите професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • Другим пословима и задацима у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске тајним гласањем бира, потврђује мандат и опозива:

 • Предсједника Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Пет чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Главног дисциплинског тужиоца и шест дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Предсједника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, шест судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске и шест судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске,
 • Члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, којег бира Адвокатска комора Републике Српске; и
 • Предсједника, замјеника предсједника и чланове других повремених одбора, комисија и радних тијела Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске.

ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ 2021 – 2025 СУ:

АНТОНИЋ МИЛЕ, адвокат, из Бање Луке

БАШТИНАЦ МЛАДЕН, адвокат, из Бање Луке

БОГОЈЕВИЋ МИЛОМИР, адвокат, из Бање Луке

БОШКОВИЋ МИЛЕТА, адвокат, из Бање Луке

ГОЛУБ МИШО, адвокат, из Бање Луке

ГОСТИМИРОВИЋ СЛАВЕН, адвокат, из Бање Луке

ГРАОРАЦ СЛАВИЦА, адвокат, из Бање Луке

ДИЉЕВИЋ БОШКО, адвокат, из Бање Луке

ДИМИТРИЈЕВИЋ СТЕВАН, адвокат, из Бање Луке

др ПЕЈАКОВИЋ ДАЛИБОР, адвокат, из Бање Луке

ДРАГИЧЕВИЋ ЉУБИША, адвокат, из Бање Луке

ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат, из Бање Луке

КНЕЖИЋ ОЛЕГ, адвокат, из Бање Луке

КОВАЧЕВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат, из Бање Луке

ЛАБОТИЋ САША, адвокат, из Бање Луке

ЛАКИЋ ВАЊА, адвокат, из Бање Луке

ЉУБОЈЕВИЋ-ЂУРИЋ РАФАЕЛА, адвокат, из Градишке

МАЈСТОРОВИЋ МАРКО, адвокат, из Бање Луке

МАРИЈАНАЦ ГОРАНКА, адвокат, из Бање Луке

МИКАНОВИЋ БОЈАН, адвокат, из Бање Луке

МИКЕШ МАРКО, адвокат из Бање Луке

МИЛАНОВИЋ НЕБОЈША, адвокат, из Бање Луке

мр МАРИЋ СИНИША, адвокат, из Бање Луке

ПЕТКОВИЋ МИЛАН, адвокат, из Бање Луке

ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, адвокат, из Бање Луке

ПУЦАР МИЉКАН, адвокат, из Бање Луке

РАКОВИЋ СРЂАН, адвокат, из Бање Луке

САЈИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат, из Бање Луке

ТОПИЋ САША, адвокат, из Бање Луке

БОГДАНОВИЋ ДЕЈАН, адвокат, из Бијељине

ВАСИЋ ЂОРЂЕ, адвокат, из Бијељине

ДРАШКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат, из Бијељине

ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат, из Бијељине

КРСМАНОВИЋ ВЕРАН, адвокат, из Бијељине

МАРКОВИЋ САВО, адвокат, из Бијељине

МАТИЋ МИЛАН, адвокат, из Бијељине

ПЕРИЋ ЗОРАН, адвокат, из Бијељине

ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат, из Бијељине

СТОЈАНОВИЋ БОЈАН, адвокат, из Бијељине

ЋЕКЛИЋ НИКОЛА, адвокат, из Бијељине

ЛАЗИЋ СВЕТЛАНА, адвокат, из Добоја

ЛОПАНДИЋ СИНИША, адвокат, из Добоја

МИКИЋ СИНИША, адвокат, из Добоја

мр ПУЗИЋ-ОБРАДОВИЋ ИРЕНА, адвокат, из Добоја

РАДОВИЋ ДРАГАН, адвокат, из Добоја

САВИЋ ТАМАРА, адвокат, из Добоја

СПРЕЧО ДАМИР, адвокат, из Добоја

ТУФЕГЏИЋ МИОДРАГ, адвокат, из Добоја

БЛИТВИЋ БОЈАН, адвокат, из Источног Сарајева

ЛАЛОВИЋ СРЂАН, адвокат, из Пала

СРДАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат, из Пала

ЧЕГАР ДАВИД, адвокат, из Пала

МРЂА ЗОРАН, адвокат, из Приједора

ПРАВУЉАЦ ЂОРЂЕ, адвокат из Новог Града

ШИКМАН НЕМАЊА, адвокат, из Приједора

ШАЊЕВИЋ БОРИС, адвокат, из Требиња

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске је извршни орган Адвокатске коморе Републике Српске који врши права и дужности утврђене Статутом.

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске:

 • спроводи одлуке Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује приједлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник о полагању Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник и програм стручног оспособљавања адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Пословник о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси и друге опште акте који нису овим Статутом или другим општим актом стављени у надлежност Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси програме сталне опште и посебне обуке адвоката чланова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • уређује садржину и начин вођења именика адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове;
 • уређује садржину и начин вођења Уписника А и Уписника Б страних адвоката;
 • одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове;
 • одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у уписнике страних адвоката;
 • одлучује о привременом престанку права на бављење адвокатуром и о привременој забрани бављења адвокатуром,
 • уређује садржину и начин издавања и овјеравања легитимације адвоката, страног адвоката, адвокатског приправника и адвокатског стручног сарадника уписних у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује висину трошкова уписа у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује висину трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске и начин утрошка тих средстава;
 • утврђује висину претплате на публикације које издаје Адвокатска комора Републике Српске;
 • извршава коначне пресуде дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси одлуке о расписивању избора за чланове органа и носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске;
 • доноси одлуке о именовању Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске и бирачких одбора у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује листе кандидата за избор чланова органа и носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • предузима и предлаже мјере и учествује у сарадњи Адвокатске коморе Републике Српске са републичким и правосудним органима Републике Српске, државним и правосудним органима Босне и Херцеговине, Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине и адвокатским коморама и другим професионалним и стручним организацијама из иностранства;
 • прати рад адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава и адвокатских друштава на територији Републике Српске и предузима одговарајуће мјере у складу са законом и овим Статутом;
 • доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мјера за заштиту професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и о њиховој примјени, с тим да ако се ради о прекиду рада та мјера не може трајати дуже од три дана;
 • прати рад у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује приједлог плана прихода и рашода, који доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, и стара се о његовом уредном извршавању;
 • утврђује годишњи рачун Адвокатске коморе Републике Српске, који усваја Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одређује лица која се задужују материјалним средствима Адвокатске коморе Републике Српске и која могу располагати тим средствима и границе њихових овлашћења;
 • утврђује приједлог за додјелу признања Адвокатске коморе Републике Српске;
 • предлаже основну оријентацију часописа “Адвокатура” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике Српске;
 • именује главног и одговорног уредника и чланове уређивачких одбора часописа “Адвокатура” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике Српске;
 • прикупља кандидатуре и утврђује листу кандидата за избор члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одлучује о статусним, материјалним и другим питањима радника Секретаријата Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одлучује о пословима и питањима који законом, овим Статутом и другим општим актом нису из дјелокруга рада Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске или неког другог органа Адвокатске коморе Републике Српске;
 • на приједлог предсједника Адвокатске коморе Републике Српске утврђује приједлог одлуке о чланству Адвокатске коморе Републике Српске у међународним адвокатским организацијама и удружењима;
 • именује комисије и тијела, из реда адвоката и адвокатских приправника и када они нису чланови органа Адвокатске коморе Републике Српске, утврђује њихове задатке и обавезе, ради извршења послова из своје надлежности;
 • врши друге послове које му повјери и наложи Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске.

Чланови Извршног одбора Коморе су:

Саван Зец, адвокат, из Козарске Дубице, предсједник Извршног одбора

Драгиња Аничић, адвокат, из Бање Луке, члан

Тања Дукић-Чичић, адвокат, из Бање Луке, члан

Дарко Кременовић, адвокат,из Бање Луке, члан

Јелена Богдановић, адвокат, из Бање Луке, члан

Борис Стојановић, адвокат, из Бање Луке, предсједник Збора адвоката Бања Лука,

Дејан Максимовић, адвокат из Бијељине, предсједник Збора адвоката Бијељина

Џавид Сламник, адвокат, из Добоја, предсједник Збора адвоката Добој,

Александар Мајкаловић, адвокат, из Пала,предсједник Збора адвоката Источно Сарајево,

Жељко Гњатовић, адвокат, из Приједора, предсједник Збора адвоката Приједор и

Момо Турањанин, адвокат из Требиња, предсједник Збора авоката Требиње

Дисциплински судови Адвокатске коморе Републике Српске

Дисциплинске судове Адвокатске коморе Републике Српске чине Предсједник Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, Првостепени дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске, предсједник Апелационог дисциплинског суда и Апелациони дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске.

Првостепени дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске и Апелациони дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске имају по пет судија.

Радом дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске руководе предсједници дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске.

дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске суде судије појединци или вијећа троје судија.

На засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, 15. 06. 2019. за Предсједника Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске године изабран је:

ЋУЛИБРК РАДЕ, адвокат, из Бање Луке,

На дужност судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

БОГДАНОВИЋ БИЉАНА, адвокат из Бијељине

ЛАЗИЋ СВЕТЛАНА, адвокат из Добоја

МРША ДАЛИБОР, адвокат из Бање Луке

АНТОНИЋ МИЛЕ, адвокат из Бање Луке

ТУРАЊАНИН МОМО, адвокат из Требиња

На засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, 15. 06. 2019. године, за Предсједника Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабран је:

Мр МАРИЋ СИНИША, адвокат, из Бање Луке,

И на дужност судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

НЕШКОВИЋ ГОРАН, адвокат из Добоја

БУЛИЋ БОРОВЧАНИН МИЛАНА, адвокат из Сокоца

ДЕЛИЋ СМИЉАНА, адвокат из Бање Луке

МИХАЈЛОВИЋ ГОРАН, адвокат из Брчког

КУЛЕНОВИЋ МАРЈАНА, адвокат из Бање Луке

Disciplinski sudovi Advokatske komore Republike Srpske

Disciplinske sudove Advokatske komore Republike Srpske čine Predsjednik Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, Prvostepeni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske, predsjednik Apelacionog disciplinskog suda i Apelacioni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske.

Prvostepeni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske i Apelacioni disciplinski sud Advokatske komore Republike Srpske imaju po pet sudija.

Radom disciplinskih sudova Advokatske komore Republike Srpske rukovode predsjednici disciplinskih sudova Advokatske komore Republike Srpske.

disciplinskim sudovima Advokatske komore Republike Srpske sude sudije pojedinci ili vijeća troje sudija.

Na zasjedanju Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, 15. 06. 2019. za Predsjednika Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske godine izabran je:

ĆULIBRK RADE, advokat, iz Banje Luke,

Na dužnost sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

BOGDANOVIĆ BILJANA, advokat iz Bijeljine

LAZIĆ SVETLANA, advokat iz Doboja

MRŠA DALIBOR, advokat iz Banje Luke

ANTONIĆ MILE, advokat iz Banje Luke

TURANJANIN MOMO, advokat iz Trebinja

Na zasjedanju Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, 15. 06. 2019. godine, za Predsjednika Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabran je:

Mr MARIĆ SINIŠA, advokat, iz Banje Luke,

I na dužnost sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

NEŠKOVIĆ GORAN, advokat iz Doboja

BULIĆ BOROVČANIN MILANA, advokat iz Sokoca

DELIĆ SMILJANA, advokat iz Banje Luke

MIHAJLOVIĆ GORAN, advokat iz Brčkog

KULENOVIĆ MARJANA, advokat iz Banje Luke

Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске

Дисциплински тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске чине Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске и шест дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске.

Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске прима дисциплинске пријаве против адвоката, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове и задужује дисциплинске тужиоце Адвокатске коморе Републике Српске са пријавама ради поступања по истим и координира њихов рад.

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске одлучују о покретању дисциплинског поступка, подижу и заступају оптужни акт пред дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске, улажу правне лијекове и предлажу Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске одређивање привремене забране рада адвоката (суспензију).

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске су дужни да поступају по обавезним упутствима Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске.

На засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, 15. 06. 2019. године, на дужност Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске изабран је:

Мр ЗЕЦ ДРАШКО,адвокат, из Приједора,

На дужност дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске.

БУЗАКОВИЋ БРАНКО, адвокат, из Теслића,

ЛАЗАРЕВИЋ РАДИВОЈЕ, адвокат, из Зворника,

РАДОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат, из Фоче,

БАРОШ ПРЕДРАГ, адвокат, из Бање Луке,

МАРИЋ ГОРАН, адвокат, из Бање Луке, и

ЂУКИЋ ЧЕДО, адвокат, из Бање Луке,

1) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске има три члана од којих два члана непосредно и тајним гласањем бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске а трећи члан је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.

2) Мандат чланова Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске траје четири године и не може се поновити.

3) До потврђивања мандата новог сазива Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске трају права и дужности Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске из претходног сазива.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 20-ом засједању (Изборна Скупштина), одржаном у Бањој Луци, дана 17. јуна 2017. године, донијела је одлуку о избору два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске.

За чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су:

1.МРЂЕН МИРЈАНА, адвокат, из Брчког

2.РИСТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат, из Добоја

Трећи члан Комисије је квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са Адвокатском комором Републике Српске.

Милорад Томић

Бивши предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

In memoriam /1950-1995/

Милорад Томић је рођен 16. јуна 1950. године у Кључу. Осмогодишњу школу и Гимназију је завршио у Кључу. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 21. новембра 1972. године. Приправничку праксу је обавио у предузећу ЕДП Бања Лука и Општинском суду у Кључу.

Правосудни испит је положио 28. фебруара 1974. године, након чега је изабран за судију Општинског суда у Кључу, гдје је радио од маја 1977. године када је изабран за судију Општинског суда у Бањој Луци. Био је активан у Пионирској и омладинској организацији у Кључу, те је биран за члана Предсједништва те организације. У чланство СК је примљен 1973. године.

У Општинском суду у Бањој Луци биран је за члана Извршног одбора синдиката, као и на дужност предсједника Савјета радне заједнице и секретара ОСК Општинског суда у Бањој Луци.

Био је уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе Бања Лука у времену од 11. априла 1981. године до 30. октобра 1993. године, а од тада до 03. марта 1995. године био је уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. Као активан политички радник 25. септембра 1982. године биран је за члана Предсједништва Пете Конференције делегата Заједнице адвокатских комора Босне и Херцеговине, а у органе Адвокатске коморе Босне и Херцеговине биран је 14. октобра 1898. године, када му је повјерење указано избором за члана Управног одбора Коморе.

На оснивачкој Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске, која је одржана 30. октобра 1993. године у Бањој Луци, изабран је на дужност предсједника Коморе, коју дужност је извршавао до 03. марта 1995. године.

Адвокатска комора Републике Српске му је 01. марта 2004. године, постхумно, додијелила Повељу, највише признање Коморе, за изузетне заслуге у афирмацији Адвокатске коморе Републике Српске и за посебан допринос у афирмацији професије адвоката.

Милорад П. Ивошевић

Бивши предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА:

Рођен је 07.08.1940. године у Слојешници, општина Крушево, срез Битољ, СР Македонија.

Дипломирао је 05. септембра 1964. године на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Правосудни испит положио је 29. јуна 1968. године у Сарајеву.

Након завршеног студија радио је у привреди, органима управе и као судија, а једно вријеме је и обављао дужност предсједника Општинског суда у Добоју.

Адвокатуром се бавио од 01. марта 1990. године до 30. новембра 2003. године, у којем времену је имао сједиште адвокатске канцеларије у Добоју и Бањој Луци.

У Адвокатској комори Републике Српске обављао је дужност члана Извршног одбора у сазиву од 01. марта 1997. године до 02. марта 2002. године, предсједника Извршног одбора у периоду од 15. априла 2000. године до 02. марта 2002. године, а након тога дужност предсједника Адвокатске коморе Републике Српске у периоду од 03. марта 2002. године до 29. новембра 2003. године.

Адвокатска комора Републике Српске додијелила му је 13. марта 2004. године Повељу, највише признање Коморе, за изузетне заслуге у афирмацији Адвокатске коморе Републике Српске и за посебан допринос у афирмацији професије адвоката.

Био је члан Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине. То чланство је престало избором на дужност судије Уставног суда Републике Српске, коју је извршавао у врмену од 30. новембра 2003. године до 05. јуна 2012. године.

Као лицу које је остварило право на старосну пензију поново му је дозвољено бављење адвокатуром почев од 01. фебруара 2013. године, са сједиштем адвокатске канцеларије у Бањој Луци.

Јован С. Чизмовић

Почасни предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА:

Јован Чизмовић, син Спасоја, рођен је 01. 09. 1950. године у Озринићима – Никшић, Република Црна Гора.

Дипломирао је на Правном факултету у Сарајеву 26. 06. 1973. године.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине уписан је 01. 03. 1978. године, од када и данас обавља дјелатност адвоката, и има сједиште адвокатске канцеларије у Бањој Луци у ул. Николе Тесле бр. 11-13.бр. 11-13.

У органима Адвокатске коморе Републике Српске ( у даљњем тексту: Комора) обављао је дужности:

 • Предсједник Управног одбора АК РС од 30. 10. 1993. године до 01. 03. 1997. године,
 • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске од 01. 03. 1997. године до 02. 03. 2002. године,
 • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске од 13. 03. 2004. године до 21. 06. 2008. године, и
 • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске од 21. 06. 2008. године до 10.12.2016. године

У Вијећу адвокатских асоцијација и правних друштава Европе (Цоунцил оф тхе Барс анд Лаw Социетес оф тхе Еуропеан Унион – ЦЦБЕ) дана 28. 11. 2009. године у Бриселу изабран је за првог представника адвокатуре Босне и Херцеговине (Адвокатске коморе Републике Српске и Адвокатске коморе Федерације БиХ). Истог дана у Бриселу је изабран за члана ПЕЦО Одбора ЦЦБЕ (ПЕЦО Одбор је одбор Вијећа адвокатских асоцијација и правних друшава Европе који има за циљ промовисање Владавине права и подржава реформске процесе у Централној и Источној Европи).

Дјелатност адвоката обављао је и обавља са највишег професионалног нивоа. Такав рад и допринос развоју и афирмацији професије адвоката, као и изузетни резултати у успостављању сарадње са другим асоцијацијама правника и адвоката, као и институцијама су запажени и признати. Издвајамо признања:

 • Адвокатска комора Републике Српске додијелила му је 02. 03. 2002. године Повељу, највише признање Коморе, за изузетне заслуге у афирмацији Коморе, као и за посебан допринос у афирмацији професије адвоката,
 • Адвокатска комора Црне Горе додијелила му је 08. 12. 2009. године Повељу црногорске адвокатуре, највише признање Коморе, за изузетан допринос развоју и афирмацији адвокатуре,
 • Адвокатска комора Србије додијелила му је 28. 02. 2010. године Плакету Адвокатске коморе Србије као знак признања за допринос у развоју и унапређењу добрих колегијалних односа, професионалне сарадње између адвокатских комора, развоју и афирмацији адвокатуре у Србији и иностранству,
 • Адвокатска комора Македоније додијелила му је 29. 05. 2010. године Повељу Адвокатске коморе Македоније као знак признања за успјешну професионалну сарадњу између адвокатских комора и развој и афирмацију адвокатуре,
 • Правни факултет Универзитета у Бањој Луци поводом 35 година постојања и успјешног рада Правног факултета и 50 година студија права у Бањој Луци додијелио му је 05. 02. 2010. године Златну плакету за дугогодишњи допринос и рад у развоју и афирмацији Правног факултета у Бањој Луци.

Као истакнути правник више година је члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске и члан Предсједништва Савеза удужења правника Србије и Републике Српске, као и члан Уређивачког одбора „Архив“-а, најстаријег часописа у Србији (1906 година), односно Југославији, за правну теорију и праксу, и члан Уређивачког одбора „Српске правне мисли“, часописа за правну теорију и праксу у Републици Српској.

Осим рада у професији, у чему је исказано настојање да се остваре највећи професионални стандарди у извршавању дјелатности адвоката, не мање значајан, напротив, је његов рад и остварени резултати у развоју Републике Српске. Извршавао је и послове савјетника Предсједника Републике Српске за политички систем и правна питања у времену од 01. 12. 2000. године до 30. 06. 2004. године.

Цијенећи његов познати допринос Предсједник Републике Српске га је 24. 10. 2006. године одликовао Орденом заставе Републике Српске са златним вијенцем, који орден се додјељује истакнутим личностима за рад и изванредне заслуге у послијератном развоју Републике Српске, учвршћењу мира и међународне сарадње, као и за личне резултате и достигнућа чији значај има шире размјере и допринос афирмацији Републике Српске.

Адвокатска комора Федерације Босне и Херцеговине 10.9.2013. године додијелила му је Златну плакету, која је највише признање и захвалност Адвокатске коморе Федерације Босне и Херцеговине за посебне заслуге у унапређивању адвокатуре, у борби за досљедну примјену закона, у стручном и савјесном застепену својих странака, у афирмисању адвокатуре као самосталне и неовисне службе, у развијању колегијалности између адвоката, у одгоју и стручном уздизању адвокатског подмлатка, те уопште, подизању угледа адвокатуре у земљи и иностранству.

Удружење правника Републике Српске додијелило му је 4.10.2013. године Повељу, која је највише признање Удружења правника Републике Српске за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју тог Удружења.

Препознат је његов допринос и у духовном животу заједнице из које је потекао. Издваја се његово проглашење Ктитором задужбинаром Саборног храма Св. Василија Острошког Чудотворца у Никшићу, које је извршено 7.1.2001. године (на Божић) од стране Митрополије црногорско-приморске, Црквена општина Никшић, поводом и у част стогодишњице Храма и 2000. година хришћанства.

На 18-ом засједању Скупштине АКРС одржане дана, 24.06.2016. године изабран за почасног предсједника АК РС.

Бранислав А. Ракић,

Бивши Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА:

Бранислав А. Ракић, син Александра, рођен је 23.фебруара 1971.године у Зеници. Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци 17. децембра 1998.године. Приправничку вјежбу је обавио у Основном суду у Бањој Луци, након чега је радио на пословима стручног сарадника у Влади Републике Српске и Правобранилаштву Републике Српске. Уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 20. фебруара 2002. године. Има сједиште адвокатске канцеларије у Бањој Луци у ул. Николе Пашића број 16.

Вриједно је поменути да је у периоду од 2006. до 2011. године вршио супервизију над радом студената који су похађали Правну клинику из области грађанског процесног права на Правном факултету у Бањој Луци.

У органима Адвокатске коморе Републике Српске обављао је дужности дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 13. марта 2004. до 21. јуна 2008. године.

Био је члан Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 21. јуна 2008.године до 15. септембра 2012. године и вршилац дужности предсједника Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 19. јуна 2011. године до 15. септембра 2012.године.

У периоду од 21.03.2015. године до 10.12.2016. године, обављао је дужност судије Апелационог дисциплинсог суда Адвокатске комре Републике Српске.

Од 2018. године, члан је Предсјдништва Удружења првника Републике Српске.

Поводом 20. година од доношења Закона о адвокатури Републике Српске Адвокатска комора Републике Српске му је додијелила Признање за допринос развоју адвокатске дјелатности у Републици Српској.

На 19-ом засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске одржане дана, 10.12.2016. године изабран је за предсједника Коморе, коју дужност је обављао до 24.04.2021. године.