Obrasci

Ispod možete preuzeti dokumente sa pravilnicima Advokatske Komore Republike Srpske.

Klikom na plavu ikonicu sa desne strane svakog dokumenta možete preuzeti taj dokument.

Zahtjev za upis u Imenik adokata.

Zahtjev za upis u Imenik stručnih saradnika za pravne poslove.

Zahtjev za upis u Imenik advokatskih pripravnika.