Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj o toku 22. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore

Izvještaj o toku 22. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore Republike Srpske održanog 29.09.2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj o toku 22. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore

Izvještaj o toku nastavka 22. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore Republike Srpske održanog 10.11.2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj o toku 22. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore

Izvještaj o toku 24. Redovnog zasjedanja Skupštine Advokatske komore Republike Srpske održanog 13.04.2019. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sastanka u Odjelu za vladavinu prava Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Izvještaj sa sastanka u Odjelu za vladavinu prava Evropske unije u Bosni i Hercegovini održanog 04. jula 2019. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj o toku 25. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore

Izvještaj o toku 25. Vanrednog zasjedanja Skupštine Advokatske komore Republike Srpske održanog 15.06.2019. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 14.06.2019. godine.

Peta sjednica Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske u 2019.godini je održana dana 14.06.2019.godine u Banja Luci.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Advokati porucili: Podrška kolegama, fiskalizacija u suprotnosti sa evropskim standardima

Advokati porucili: Podrška kolegama, fiskalizacija u suprotnosti sa evropskim standardima.

Danas je ispred Osnovnog suda u Banjaluci održan štrajk upozorenja advokata, sa ciljem da se javnosti ukaže na negativne posljedice fiskalizacije advokatske djelatnosti u Brcko Distriktu BiH.

Štrajk upozorenja koji je podrazumijevao polucasovnu obustavu rada, organizovan je ispred Osnovnog suda u Banjaluci i Osnovnog suda Brcko Distrikta BiH, kao i u drugim gradovima Republike Srpske.

(Skup advokata ispred Osnovnog suda u Banjaluci)

Naime, Zakonom o fiskalnim sistemima Brcko Distirkta BiH, koji je usvojen u junu 2016. godine, advokatska djelatnost je bila izuzeta od obaveza registrovanja prometa preko fiskalnog uredaja, odnosno fiskalne kase. Na sjednici održanoj u oktobru 2018. godine, skupština Brcko Distrikta je bez najave usvojila Zakono o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima i na taj nacin propisala obavezu registrovanja prometa preko fiskalnog uredaja, odnosno fiskalne kase u advokatskoj djelatnosti.

„Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim sistemima Brcko distrikta BiH uvedene su fisklane kase u advokatskoj djelatnosti i ovom polucasovnom obustavom rada želimo da javnosti ukažemo na negativne posljedice fiskalizacije. Advokatska djelatnost je opravdano bila izuzeta iz fiskalizacije u Brcko Disktriktu BiH, jer advokati imaju pravo i dužnost da cuvaju profesionalnu tajnu i povjerljive informacije koje saznaju od klijenta, da cuvaju dokumenta koja su dobili od klijenta i obavezni su da ovo pravilo poštuju uvijek i u svim okolnostima“, izjavio je Branislav Rakic, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske.

Nakon usvajanja Zakona, advokati sa podrucja Brcko Distrikta koji su clanovi Advokatske komore RS i Advokatske komore FBiH, obratili su se gradonacelniku Distrikta sa molbom da se advokatska djelatnost izuzme iz obaveze registrovanja prometa preko fiskalnog uredaja, ali tom zahtjevu nije udovoljeno.

„U Zakonu o fiskalim sistemima piše da je obveznik dužan da u bazu artikala unese cjelokupan asortiman artikala kojim je zaduženo prodajno mjesto što ukazuje da se advokatska djelatnost pokušava izjednaciti sa trgovinom. Primjena advokatske tarife je veoma složena i zavisi od mnogo faktora i unaprijed nije moguce saciniti bazu takozvanih artikala. Osim toga, veoma su razliciti i moguci nacini ugovoranja placanja od strane klijenta što ukazuje da i u tom slucaju nije moguce primjeniti fiskalizaciju u advokastkoj djelatnosti“, kazao je Rakic.

Predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske Miljkan Pucar porucio je da ako želimo u Evropu moramo i da poštujemo propise Evrope, a da je uvodenje fiskalnih kasa u suprotnosti sa svim evropskim standardima.

“Svi advokati iz Republike Srpske kao i naše kolege iz Federalne advokatske komore podržavaju naše kolege u Brckom, bez obzira da li su oni clanovi Advokatske komore Republike Srpske ili Advokatske komore Federacije BiH, zato što smatramo da ovako nezakonitim uvodenjem fiskalnih kasa advokatima je u suprotnosti sa svim evropskim standardima. Advokati ne mogu da budu fiskalizovani i to je standard u Evropi. Ako želimo u Evropu onda moramo i da primjenjujemo i propise iz Evrope”, kazao je Miljkan Pucar, predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske.

(Miljkan Pucar)

Pucar je kazao i da ce advokati istrajati do kraja da se ukine fiskalizacija, te da imaju pokazatelje iz Brcko Distrikta da bi to moglo i da se desi.

“Ovaj današnji skup je samo skup podrške i nije nikakav preventivni skup, te ne postoji bojazost da može doci do fiskalizacije advokature u Republici Srpskoj. O tome nije bilo ni rijeci niti je dolazio bilo kakav akt niti inicijativa, a ono što mogu da kažem da taka inicijativa ili zakonsko rješenje ne bi ni prošlo u Narodnoj skupštini, jer Narodna skupština vodi racuna da naši akti budu u saglasnosti sa evropskim direktivama. Smatram da ce ubrzo i ovakav Zakon biti stavljen van snage u Brcko Distriktu i dajemo punu podršku kolegama da istraju u svojoj borbi, a mi cemo im biti podrška”, porucio je na današnjem skupu Milan Petkovic, advokat i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipovic, kazao je za Frontal da Ministarstvo pravde ne ostvaruje nikakva prava u pogledu odlucivanja i da se nada da se ovim nece ugroziti rad pravosudnih institucija.

„Prema odredbama clana 2. Zakon o advokaturi Republike Srpske, advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoci fizickim i pravnim licima. Dakle, zakonom je propisano da oni svoje odluke donose samostalno i u tom smislu, Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske ne ostvaruje nikakva prava u pogledu odlucivanja. U svakom slucaju, nadam se i ocekujem da, svojim postupanjem, nece ugroziti rad pravosudnih institucija“, kazao je Kasipovic.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

UIA kongres Porto 2018.

UIA kongres Porto 2018, izvještaj preuzmite na linku ispod

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa polugodišnje sjednice „ IBA“ održane u Budimpešti

Izvještaj sa polugodišnje sjednice „ IBA“ održane u Budimpešti 22.-25. maja 2019. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Mišljenje Agencije za zaštitu licnih podataka

Mišljenje Agencije za zaštitu licnih podataka broj 03-1-37-2-888-2/13 RK

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Informacija o održavanju zajednicke sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Informaciju o održavanju zajednicke sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske i Upravnog odbora Advokatske/Odvjetnicke komore FBiH, broj: 02-17/2019, od 20.02.2019. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrdivanju liste kandidata, broj: I.k.02-02/2019, od 28.05.2019. godine

Odluku o utvrdivanju liste kandidata, broj: I.k.02-02/2019, od 28.05.2019. godine, objavljenu 28.05.2019. godine, u 09:07 min

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 12.04.2019. godine

Cetvrta sjednica Izvršnog odbora AK RS u 2019.godini je održana dana 12.04.2019.godine u Banja Luci.

Sjednici je prisustvovalo 8 od ukupno 11 clanova Izvršnog odbora, kao i predsjednik komore, Branislav A.Rakic, advokat iz Banja Luke.

Na sjednici je verifikovano pravo na upis u Imenike AK RS za jednog advokata,jednog strucnog saradnika za pravne poslove i dva advokatska pripravnika.

Utvrdeno je i da su se stekli uslovi za brisanje iz Imenika jednog advokata, dva advkatska pripravnika, a utvrdena je i promjena sjedišta jedne advokatske kancelarije.

Na sjednici je usvojen prijedlog plana prihoda i rashoda AK RS za 2019.godinu, kao i izvještaj o radu Izvršnog odbora AK RS za 2018.godinu.

Usvojen je Pravilnik o sprecavanju pranja novca i finansiranja teroristickih aktivnosti AK RS.

Izvršni odbor AK RS na sjednici je donio odluku o podršci organizovanju protesta svih advokata koji imaju sjedište u Brcko Distriktu BiH za generalnu obustavu rada svih advokata iz Republike Srpske i Federacije BiH pred sudovima i organima uprave Brcko distrikta BiH, zbog uvedene fiskalizacije u advokatskoj djelatnosti, pocev od 26.04.2019.godine, pod prijetnjom disciplinske odgovornosti advokata iz RS u slucaju postupanja suprotno donesenoj odluci.

Zauzet je stav Izvršnog odbora AK RS i doneseno je autenticno tumacenje u pogledu pitanja odredivanja maksimalnog broja bodova koji pripadaju advokatu u procjenjivim predmetima i slijedom toga, zakljucak da je o istom tumacenju potrebno obavjestiti sve sudove u Republici Srpskoj.

Donesen je zakljucak kojim se advokati koji su aktivni u organima AK RS prioritetno biraju i šalju na sve skupove na kojima ce AK RS uzimati ucešce u buducem periodu.

Donesen je i zakljucak kojim se usvaja prijedlog advokata Siniše Lopandica za održavanje vanredne (tematske) Skupštine AK RS, koja bi ujedno bila redovna i izborna Skupština. Prijedlog datuma održavanja Skupštine je 15.06.2019.godine.

Raspravljano je o pismenom prijedlogu aktivnosti upucenom od A/OK Federacije BiH u cilju analize i unapredenja instituta odbrane po službenoj dužnosti, kao i o prijedlogu Memoranduma o razumijevanju Ministarstva pravde RS o nacinu izmirenja dugovanja advokatima za odbrane po službenoj dužnosti.

Odluceno je o uplati 25 kotizacija za 25 advokata clanova AK RS za ucešce na XVIII savjetovanju iz krivicnopravne oblasti koja ce se održati u Neumu od 09.-12.juna 2019.godine, kao i o imenovanju predstavnika AK RS na na konferenciji Medunarodne asocijacije advokatskih komora (IBA), u Budimpešti, u maju 2019.godine,

Na sjednici je raspravljan i niz drugih pitanja znacajnih za advokaturu u Republici Srpskoj.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o uplati kotizacije za ucešce na XVIII savjetovanju

Odluku o uplati kotizacije za ucešce na XVIII savjetovanju iz krivicno pravne oblasti Neum 09.-12. juna 2019. godine, broj: IO-12-04-3/2019.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje Republicke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Obavještenje Republicke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.01/052-210/19, od 30.03.2019. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Poziv za dostavljanje radova za casopis “Advokatura”

Poziv za dostavljanje radova za casopis “Advokatura”

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Plan rada 24. Skupštine Advokatske komore Republike Srpske

Plan rada 24. Skupštine Advokatske komore Republike Srpske

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje o izboru predsjednika Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Poštovane kolege,

Obavještavam vas da je na sjednici Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, održanoj u subotu 30. marta 2019. godine, za novog predsjednika Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske izabran kolega Miljkan Pucar, advokat iz Banje Luke, a nakon što je koleginica Irena Puzic-Obradovic, advokat iz Doboja, podnijela ostavku na tu funkciju.

Srdacan pozdrav,

Branislav A. Rakic

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice PECO komiteta

U svojstvu koordinatora Advokatske komore Republike Srpske u radu PEKO komiteta, ucestovavala sam na sjednici PEKO komiteta koja je održana dana 27.02.2019. godine u Becu. U radu PEKO komiteta ispred Advokatske komore Federacije BiH ucestvovala je advokat Amila – Mimica Kunosic.

Na sjednici je raspravljano o stanju advokatske profesije u Azerbejdžanu, Moldaviji, Ukrajini, Gruziji, Srbiji i Federaciji BiH, te je predstavljen „HELP“ program online edukacije koji sprovodi Evropska unija.

Razmatrana je odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu da zabrani svako buduce postupanje pred tim sudom jednog advokata iz Ukrajine. Nadalje, razmatrane su javne izjave sudija, koji su ujedno i clanovi Visokog sudskog vijeca u Gruziji, upucene protiv advokata i rukovodstva advokatske komore. PEKO komitet je odlucio da povodom navedenih izjava uputi dopis nadležnim organima u Gruziji.

Advokat Amila – Mimica Kunosic iznijela je probleme sa kojima se suocava Advokatska komora Federacije BiH, posebno naglašavajuci nemogucnost ostvarivanja saradnje sa nadležnim državnim organima. Raspravljano je na temu da, za razliku od Republike Srpske i zemalja u okruženju, advokatura nije ustavna kategorija u Federaciji. Tokom rasprave je istaknuto da advokatura nije ustavna kategorija u svim zemljama EU, kao npr. u Madarskoj. Predstavnici Srbije i Republike Srpske su podržali nastojanja Advokatske komore Federacije BiH da advokatura bude zašticena i ustavom, imajuci u vidu da je to i dio pravnog naslijeda još iz bivše SFRJ u kojoj je Ustavom iz 1974. godine advokatura bila propisana kao samostalna djelatnost za pružanje pravne pomoci. O ovom pitanju nije donesen zakljucak. Takode je iznesen problem nepostupanja po odluci Ustavnog suda FBiH broj: U-15/10 od 02.12.2015. godine, kojom je utvrdeno da su neustavne odredene odredbe Zakona o notarima FBiH. Konacno, istaknut je i problem povodom cinjenice da je Avokatska komora FBiH dostavila nacrt novog Zakona o advokaturi FBiH u novembru 2017. godine koji je bez konsultacija sa Advokatskom komorom izmijenjen od strane Ministarstva pravde FBiH. Donesena je odluka da se formira posebna komisija koja ce napraviti analizu nacrta navedenog zakona i dati svoje mišljenje. PEKO ce povodom ovih pitanja uputiti dopis predsjedniku Vlade i ministru pravde FBiH sa preporukama da se što prije izvrši odluka Ustavnog suda FBiH u vezi sa neustavnim odredbama Zakona o notarima, te ukazati na neophodnu saradnju sa Advokatskom komorom FBiH u pogledu usaglašavanja nacrta Zakona o advokaturi.

Predstavnik Republike Srbije, advokat Dragoljub Ðordevic, iznio je kao problem cinjenicu da je prilikom odgovaranja na pitanja u upitniku za pregovaracki pristup Srbije EU advokatska profesija uvrštena u poglavlje 3, koje se odnosi na usluge, umjesto u poglavlja 23. i 24, koja se odnose na pravosude. Predstavnici advokatskih komora FBiH i Republike Srpske su se saglasili da je neophodno da se izvrše provjere upitnika koje je popunila Bosna i Hercegovina u vezi sa advokaturom.

Razmatrajuci probleme iznesene od strane predstavnika Sjeverne Makedonije, Republike Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske, zakljuceno je da se postavlja pitanje uspješnosti reforme pravosuda i sistemskih zakona, te da se, imajuci u vidu zajednicko pravno naslijede, zemlje regiona suocavaju sa istim ili slicnim problemima, tako da je poželjna koordinacija izmedu advokatskih komora u cilju identifikovanja zajednickih problema i prijedloga na koji nacin bi isti mogli biti riješeni.

Tokom sjednice predstavljen je program online edukacije pod nazivom „HELP“. Predstavnici advokatskih komora RS i FBiH su se saglasili da navedeni program nije adekvatno promovisan u Bosni i Hercegovini i da ce preko svojih advokatskih komora upoznati sve advokate o navedenom programu, kao i da je nužna veca aktivnost koordinatora programa. Internet stranica je na sljedecoj adresi: http://help.elearning.ext.coe.int/, gdje se mogu naci programi edukacije za odredene oblasti prava na engleskom, dok je nekoliko programa objavljeno i na zvanicnim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

U Bijeljini, 24.03.2019. godine

Advokat Tatjana Savic

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa obilježavanja 37. Dana hrvatskih odvjetnika

Nakon što je primljen poziv za obilježavanje 37. Dana hrvatskih odvjetnika, Advokatska komora Republike Srpske je potvrdila ucešce.

Ovoj tradicionalnoj manifestaciji hrvatskih advokata prisustvovao je Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Branislav Rakic.

Program proslave je obuhvatao:

CETVRTAK, 14.03.2019.:

19.30. – koncert folklornog ansambla SKUD „Ivan Goran Kovacic“, pod nazivom „Vesel’ dragi pa i ja“;

21.00. – prijem u palati „Dverce“.

PETAK, 15.03.2019.:

11.00. – 13.00. – Okrugli sto u na temu „Odvjetnici i tehnologija sadašnjice“;

20.30. – Svecana vecera u Kristalnoj sali hotela „ Westin“ u Zagrebu.

CETVRTAK, 14.03.2019.:

U pozorištu „Gavela“ prireden je koncert folklornog ansambla SKUD „Ivan Goran Kovacic“, pod nazivom „Vesel’ dragi pa i ja“, a nakon toga koktel prijem u palati „Dverce“, gdje smo se, u prijatnoj atmosferi, susreli sa predstavnicima regionalnih komora i CCBE-a. Razgovarali smo sa gospodinom Rankom Pelicaricem, dopredsjednikom CCBE-a, gospodinom Josipom Šurjakom, Predsjednikom Hrvatske odvjetnicke komore o aktuelnostima i saradnji u buducnosti.

PETAK, 15.03.2019.:

11.00. – 13.00.:

U prostorijama Hrvatske odvjetnicke komore održan je okrugli sto na temu „Odvjetnici i tehnologija sadašnjice“. Moderator je bio gospodin Mladen Klasic, dopredsjednik HOK-a, a o temi su govorili gospodin Ondrej Laciak, dopredsjednik Advokatske komore Slovacke, gospodin Janez Starman, dopredsjednik Advokatske komore Slovenije i gospodin Lovro Kovacic, clan Strucnog vijeca HOK-a.

20.30.:

Proslava je završena svecanom vecerom u Kristalnoj sali hotela „ Westin“ u Zagrebu.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa obilježavanja Dana advokature Srbije

Nakon što je primljen poziv za obilježavanje Dana advokature Srbije, Advokatska komora Republike Srpske je potvrdila ucešce.

Kao predstavnici Advokatske komore Republike Srpske ucestvovali su Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Branislav Rakic i Irena Puzic Obradovic, Predsjednica Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske.

Sadržaj programa proslave Dana advokature Srbije obuhvatao je:

PETAK, 22.februar 2019.:

20.00. – pozdravni prijem i vecera u „Aeroklub“ restoranu, u Beogradu, u organizaciji Advokatske komore Srbije;

SUBOTA, 23.februar 2019.:

12.00. – Svecana akademija povodom proslave Dana advokature Srbije, održana u Narodnom pozorištu;

20.30. – Svecana vecera u restoranu „Metropol Palace“ hotela u Beogradu.

PETAK, 22. februar 2019.

Na prijemu i veceri u restoranu „Aeroklub“ Beograd, imali smo priliku susresti se sa predstavnicima Komora regiona i razmjeniti iskustva o aktuelnim pitanjima koja se ticu profesije i medusobne saradnje komora.

SUBOTA, 23. Februar 2019.

12.00.

Svecana akademija povodom proslave Dana advokature Srbije, pocela je Himnom „Bože pravde“, a zatim je nastavljena pozdravnim govorom Predsjednika Advokatske komore Srbije, Viktora Gostiljca, te govorima mnogobrojnih gostiju iz regionalnih i evropskih komora.

Kao centralni dogadaj Svecane akademije bi izdvojili izlaganje dvoje apsolvenata Pravnog fakulteta u Beogradu gospodina Nikole Masala, pobjednika u zadatoj temi na takmicenju u besjedništvu Pravnog fakulteta u Beogradu, te gospodice Bojane Petrovic, sveukupnog pobjednika na takmicenju u besjedništvu Pravnog fakulteta u Beogradu. 20.30.

Proslava je završena svecanom vecerom u restoranu hotela „Metropol Palace“.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

UIA kongres Porto 2018, izvještaj

UIA kongres Porto 2018, izvještaj

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Kongresi - prikaz

U prikazu koji slijedi navedeni su, hronološkim redom, znacajniji kongresi na kojima je, radi predstavljanja i zastupanja, pozvan Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske:

2012. godina:

16.-19. 02. 2012. godine – 40. Evropska Predsjednicka konferencija, Bec

06./07. septembar 2012. godine – CCBE, Stending komitet i PECO odbor, Limasol, Kipar

29./30. novembar 2012. godine – CCBE, Plenarna sesija, Strazbur

2011. godina:

03.05.03.2011. godine – Stending komitet, Bec

03.05.03.2011. godine – PECO Odbor CCBE-a, Bec

03.05.03.2011. godine – 39. Evropska Predsjednicka konferencija, Bec

19./22. maj 2011. godine – CCBE, Plenarna sesija i Okrugli sto na temu: «Luksemburški i strasburški sudovi-progresivni odnos»; Luksemburg

23./24. jun 2011. godine – CCBE, Stending komitet, Brisel

08./09. septembar 2011. godine – CCBE, Stending komitet, Brisel

20./22. oktobar 2011. godine – CCBE, Stending komitet, Nant

24./26. novembar 2011. godine – CCBE, Plenarna sesija, Antverpen

16.-19. 02. 2012. godine– 40. Evropska Predsjednicka konferencija, Bec

2010. godina:

11.13.02.2010. godine – 38. Evropska Predsjednicka konferencija, Bec

21.25.05.2010. godine – CCBE, Plenarna sesija, Malaga

24.06.2010. godine – CCBE, Stending komitet, Pariz

09.09.2010. godine – 50. godišnjica CCBE-a, Bazel

22.10.2010. godine – CCBE, Stending komitet, Brisel

26.27.11. 2010. godine– CCBE, Plenarna sesija, Brisel

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

CCBE Vodic, Evropski sud za ljudska prava

CCBE Vodic, Evropski sud za ljudska prava, Pitanja i odgovori za advokate, Oktobar 2018

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

CCBE Guide, The European Court of Human Rights

CCBE Guide, The European Court of Human Rights, Questions & Answers for Lawyers, October 2018

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Oglas za prijem administrativno-tehnickog sekretara

Oglas za prijem administrativno-tehnickog sekretara Advokatske komore Republike Srpske u Banjoj Luci

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Oglas za prijem sekretara Advokatske komore

Oglas za prijem sekretara Advokatske komore Republike Srpske

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Najava Konferencije „Uloga i položaj advokata u zaštiti ljudskih prava“

Obavještavamo sve clanove Advokatske komore Republike Srpske da ce dana, 10. decembra 2018. godine u hotelu „Holiday“, Sarajevo, sa pocetkom u 12:00 sati biti održana Konferencija povodom obilježavanja 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koju zajednicki organizuju Advokatska/Odjvjetnicka komora Federacije BiH i Advokatska komora Republike Srpske.

Tema kojoj ce biti posvecena dužna pažnja tokom Konferencije jeste „Uloga i položaj advokata u zaštiti ljudskih prava“.

Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo ukoliko biste dali aktivan doprinos radu ove Konferencije.

Organizatori konferencije snosit ce troškove rucka i osvježenja tokom konferencije.

Troškove smještaja snose ucesnici, a rezervaciju možete izvršiti licno ili preko Advokatske/Odvjetnicke komore FBiH.

Hotel „Holiday“ (www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday) je za ucesnike Konferencije ponudio smještaj po cijeni od 90,00 KM za jednokrevetnu i 105,00 KM za dvokrevetnu sobu.

Imena ucesnika i potvrde ucešca, te ostale upite vezane za Konferenciju možete nam dostaviti na e-mail adresu: akrsbars@inecco.net, putem telefaksa na broj +387 51 215 992 ili putem telefona na broj +387 51 226 010, najkasnije do 5. decembra 2018. godine.

Deklaracija UN o ljudskim pravima

UN Osnovna nacela o funkciji advokata 1990

Sloboda obavljanja advokatske profesije Vijece Evrope 2000

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje broj: 02-67/2018

Obavještenje broj: 02-67/2018, od 28.09.2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje broj: 02-179/2018

Obavještenje broj: 02-179/2018, od 01.09.2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje broj: 02-178/2018

Obavještenje broj 02-178/2018, od 01.09.2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje za javnost Advokatske komore

Saopštenje za javnost Advokatske komore Republike Srpske

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje za javnost Advokatske komore

Saopštenje za javnost Advokatske komore Republike Srpske

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj o radu predsjednika Advokatske komore

Izvještaj o radu predsjednika Advokatske komore Republike Srpske u priodu od 18.06.2017. godine do 31.03.2018. godine.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa 46. Evropske Predsjednicke Konferencnije u Becu

Nakon što je primljen poziv za 46. Evropsku Predsjednicku Konferenciju u Becu,u organizaciji Council of Bars and Law Societies of Europe ( CCBE ), u periodu od 08. do 10. februara 2018. godine, Advokatska komora Republike Srpske je potvrdila svoje ucešce, kao clan posmatrac.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa obilježavanja 156. godina postojanja advokature u Srbiji

Nakon što je primljen poziv za obilježavanje Dana advokature Srbije, Advokatska komora Republike Srpske je potvrdila ucešce.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa XXXVI dana hrvatskih odvjetnika

Nakon što je primljen poziv Hrvatske odvjetnicke komore , za obilježavanje 36. Dana hrvatskih odvjetnika, Advokatska komora Republike Srpske je potvrdila ucešce.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sastanka predsjednika Advokatske komore RS

Izvještaj sa sastanka predsjednika Advokatske komore RS sa direktorom Agencije za zaštitu licnih podataka BiH

Dana, 10.9.2018. godine, u prostorijama Advokatske komore Republike Srpske u Banjoj Luci, sa pocetkom u 13,30 casova, održan je sastanak predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, Branislava A. Rakica, advokata iz Banje Luke sa direktorom Agencije za zaštitu licnih podataka u Bosni i Hercegovini, gospodinom Petrom Kovacevicem.

Na sastanku, koji je održan na inicijativu gospodina Kovacevica, razgovaralo se o modalitetima buduce saradnje izmedu Advokatske komore Republike Srpske i Agencije za zaštitu licnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Naime, direktor Agencije za zaštitu licnih podataka BiH je mišljenja, s kojim mišljenjem je saglasan i predsjednik Komore, da bi bilo veoma korisno organizovati obuku/e advokata na temu zaštite licnih podataka, a iz razloga što je neophodno da advokati, kao kontrolori licnih podataka, prepoznaju i i poštuju potrebu zaštite tih podataka. Takode, Agencija dobija mnogo upita od strane advokata koji se ticu zaštite licnih podataka, a advokati se, u svojstvu zastupnika, pojavljuju i u sudskim postupcima koji se vode u vezi sa zaštitom tih podataka.

Sve navedeno, kao i proces uskladivanja domaceg zakonodavstva sa evropskim, u pogledu zaštite licnih podataka, koji je u toku, ukazuju na potrebu podizanja svijesti o potrebi poštovanja propisa o zaštiti tih podataka i samim tim, na potrebu obucavanja advokata, te korištenja stecenih znanja tokom obavljanja advokatske djelatnosti.

Predsjednik Advokatske komore RS je izrazio zainteresovanost za ucešce Komore u navedenim aktivnostima, naglasivši da bi, po njegovom mišljenju, najefikasnije bilo organizovati obuke u poslijepodnevnim casovima, u okviru zborova advokata, te je postignuta nacelna saglasnost o buducoj saradnji, odnosno o organizovanju 3-5 poludnevnih obuka u narednoj godini, na kojim obukama bi predavaci bili predstavnici Agencije za zaštitu licnih podataka BiH, a ucesnici advokati iz Republike Srpske.

Konkretni detalji saradnje bice dogovoreni naknadno.

Sastanak je završen u 14,45 casova.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara „Komandna odgovornost“ i „Unakrsno ispitivanje“,Trebinje, 15.12.2018.godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara „Dioba stvari i imovine u susvojini“, Bijeljina, 23. 11. 2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara „Jacanje kapaciteta advokata u oblasti primjene clana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“Bijeljina, 7. i 8. decembar 2018. godine

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara “Mjenica u praksi i zaštita korisnika bankarskih usluga”, Doboj, 2. i 3.11.2018. godine

U organizaciji Advokatske komore Republike Srpske i to Zbora advokata Doboj je dana 02. i 03.11.2018. godine održana edukacija na temu „Mjenica u praksi“ i „Zaštita korisnika bankarskih usluga“ koju su održali predavaci Danijela Radonic, sekretar Višeg privrednog suda Republike Srpske, Goran Vasilic, advokat iz Brckog, te Dalibor Mrša i Goran Babic, advokati iz Banje Luke.

Nakon izlaganja predavaca Danijele Radonic, koja je obradila pravni okvir mjenice, predavac Goran Vasilic izložio je i obradio sve prakticne aspekte mjenice, široku upotrebu u zaštiti povjerilaca ali i mjenicu u vanparnicnom, izvršnom i parnicnom postupku, sa relevantnom sudskom praksom, te procesne i materijalne prigovore i odgovore u navedenim postupcima, sa rješenjima.

U okviru drugog dijela seminara, predavaci Dalibor Mrša i Goran Babic su ucesnicima izložili razlicita pitanja zaštite korisnika u domenu bankarskih usluga, a posebno smisao i znacaj valutne klauzule kod ugovora indeksiranih u stranoj valuti.

Predavaci su u završnom djelu, kao i tokom izlaganja, davali odgovore na konkretna pravna pitanja ucesnika edukacije, te evaluirali i izveli zakljucke edukacije, nakon cega je zahvalnost na izlaganju izrazio organizator.

Narocito je zapaženo bilo prisustvo svih prijavljenih ucesnika do kraja izlaganja oba dana edukacije, te aktivno ucešce i diskusija u seminaru kroz pitanja i odgovore svih ucesnika i edukatora.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara “Edukacija o Zakonu o zabrani diskriminacije”, Bijeljina, 28.9.2018. godine

U petak, 28. septembra 2018. godine, u hotelu „Drina“ u Bijeljini, održana je edukacija o Zakonu o zabrani diskriminacije, u organizaciji OSCE Misije u Bosni i Hercegovini i Zbora advokata Bijeljina.

Edukaciji se pristupilo iz dva ugla. U prvom dijelu obradene su suštinske odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i predavanje je držao gospodin Miloš Bogicevic, pravni savjetnik OSCE Misije u BiH, bazirajuci se na sljedecim stvarima:

– Zašticene kategorije

– Koraci u ispitivanju diskriminacije

– Zlostavljanje, mucenje i drugo neljudsko i ponižavajuce postupanje

– Podrucje primjene

– Direktna diskriminacija

– Indirektna diskriminacija

– Uznemiravanje

– Elementi uznemiravanja

– Mobing

– Segregacija

– Izuzeci od diskriminacije

– Privremene posebne mjere

Drugi dio predavanja održao je gospodin Goran Nezirovic, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH. Ovaj dio predavanja odnosio se na proceduralne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Podteme koje su obradene su:

– Individualna antidiskriminacijska sudska zaštita

– Incidentalna antidiskriminacijska tužba

– Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije

• Tužba za utvdivanje diskriminacije ( deklaratorni antidiskriminacijski zahtjev )

• Tužba za zabranu odnosno propuštanje ( prohibitivni zahtjev ) ili otklanjanje diskriminacije ( restitutivni zahtjev )

• Tužba za naknadu štete

• Tužba za objavu presude

– Hitnost postupka

– Objektivna kumulacija

– Nadležnost, rokovi, izvršenje

– Privremene mjere osiguranja

– Teret dokazivanja

– Stranke u antidiskriminacijkom postupku

– Ucešce trecih lica

– Kolektivna tužba za zaštitu od diskriminacije

– Viktimizacija

– Prelazne i završne odredbe

Gospodin Nezirovic skrenuo je pažnju na cinjenicu da antidiskriminacijska sudska praksa nije ni izbliza bogata kao što je naša stvarnost primjerima diskriminacije. Navodi da razlog tome, izmedu ostalog, jeste i nedovoljna edukacija i svijest gradana, kao i nedovoljna aktivnost organizacija civilnog društva.

Predavanju je prisustvovalo 17 clanova Zbora advokata Bijeljina, a isto su propratili mediji. Utisci prisutnih advokata, koji su bili vrlo aktivni ucesnici edukacije, su pozitivni.

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara „Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje ostaviocevog supružnika po osnovu bracne tekovine“, Bijeljina, 28.6.2018. godine

Nakon što je na sjednici Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske odluceno da svaki Zbor advokata organizuje dva seminara godišnje, a u cilju edukacije i strucnog usavršavanja advokata, strucnih saradnika i advokatskih pripravnika, Zbor advokata Bijeljina je predložio predavace doc. dr Dimitrije Ceranic, Pravni fakultet Univerziteta u Istocnom Sarajevu i Selma Šecirevic, sudija Osnovnog suda U Bijeljini. Na sastanku Zbora advokata Bijeljina, odluceno je da prvo predavanje održi doc. dr Dimitrije Ceranic.

18. juna 2018. godine, clanovima Zbora advokata Bijeljina ponudene su sledece teme:

1. Apsolutna ništavost zavještanja u pravu Republike Srpske;

2. Relativna ništavost zavještanja u pravu Republike Srpske;

3. Alografski testament – (ne)prilika za advokate;

4. Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje u korist ostaviocevog supružnika po osnovu likvidiranja bracne tekovine;

5. Zaštita nužnog dijela.

Vecinom glasova, odluceno je da tema seminara bude tema pod rednim brojem 4.

U prostorijama Zbora advokata Bijeljina, 28. juna 2018. godine, održan je seminar na temu: „Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje ostaviocevog supružnika po osnovu bracne tekovine“, a u organizaciji Advokatske komore Republike Srpske/Zbora advokata Bijeljina. Predavac na seminaru bio je doc. dr Dimitrije Ceranic, Pravni fakultet Univerziteta u Istocnom Sarajevu. Prisustvovalo je 23 advokata, strucnih saradnika i advokatskih pripravnika.

Specificnosti i obradene podteme na seminaru su:

Zakonsko rješenje u nekadašnjem jugoslovenskom pravu;

Zakonska rješenja u važecem nasljednopravnim propisima država nastalih na prostoru bivše SFRJ;

Teorijske napomene o institutu izdvajanja iz zaostavštine na ime doprinosa uvecanju ostavioceve imovine;

Prijedlozi de lege ferenda;

Napomene o nedoumicama u vezi sa tumacenjem i primjenom pravila o izdvajanju iz sastava zaostavštine u pojedinim zakonodavstvima.

Ucesnicima seminara podijeljen je materijal sa predavanja, cije se kopije nalaze u prostorijama Zbora advokata Bijeljina.

Nakon sprovedene evaulacije medu ucesnicima seminara, možemo reci da su isti zadovoljni stecenim znanjem, konkretnim primjerima iz prakse, koji ce im koristiti u svakodnevnom radu. Komentari ucesnika su da je seminar bio vrlo poucan, interesantan i da dobijena znanja mogu biti veoma korisna u daljem poslu. Postoji nada da ce ovakvi seminari postati praksa u buducnosti.

Izdvajanje na ime doprinosa uvecanju ostavioceve imovine – doc.dr Dimitrije Ceranic

2018.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj U-74/16 od 28.06.2017. godine (Sl. gl. RS 66/2017)

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Regionalna ljetna škola o medijskim standardima Savjeta Evope

Regionalna ljetna škola o medijskim standardima Savjeta Evope

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Ustavni sud Republike Srpske, Odluka broj 35/2016

Ustavni sud Republike Srpske, Odluka broj 35/2016, od 26. 04. 2017. godine Odluku broj 35/2016

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrdivanju liste kandidata za predsjednika AK RS i clanove IK RS

Odluka o utvrdivanju liste kandidata za predsjednika AK RS i clanove IK RS

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o pocetku izbornog postupka i raspisivanju izbora, broj: 02-19/2016, od 03. 09. 2016. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Uputstvo Izvršnog odbora Advokatske komore

Uputstvo Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: 02-13/2016, od 26. 05. 2016. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o pocetku izbornog postupka i raspisivanju izbora, broj: 02-07/2016, od 12. 05. 2016. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Ustavni sud BiH, Odluka o dopustivosti i meritumu

Ustavni sud BiH, Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 2594/08

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih

Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece

Advokatska komora Republike Srpske organizuje strucno usavršavanje advokata radi sticanja znanja i uslova za postupanje, pružanje strucne pravne pomoci, u postupcima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece. Obaveza strucnog usavršavanja lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece nalaže se clanom 197. stav 2. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivicnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/10).

Strucno usavršavanje advokata, koji iskažu interes za postupanje u navedenim postupcima, ce biti izvršeno po Programu edukacije koji je donio Ministar pravde Republike Srpske u vremenu ne dužem od deset mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona. Tim Programom predvidena su tri tematska ciklusa, s tim da polaznici specijalizacije po završetku svakog tematskog ciklusa dobijaju potvrde o ucešcu, koje su uslov za sticanje sertifikata po završetku edukacije.

Prema Programu prvi ciklus edukacije održan je u sjedištima Okružnih sudova u Republici Srpskoj u vremenu od 27. septembra do 11. novembra 2010. godine.

Na inicijativu Advokatske komore Republike Srpske prvi ciklus edukativnih seminara je organizovan i ponovljen za podrucje Zbora advokata Bijeljina 11-og i 12-og februara 2011. godine, za podrucje Zbora advokata Prijedor 04-og i 05-og marta 2011. godine i Zbora advokata Banja Luka 18-og i 19-og marta 2011. godine. U aprilu mjesecu 2011. godine planirano je da se ponovljeni prvi ciklus edukacije održi za podrucje zborova advokata Doboj, Istocno Sarajevo i Trebinje.

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Nacrt Stava CCBE-a o elektronskoj identifikaciji

Nacrt Stava CCBE-a o elektronskoj identifikaciji, autenticnosti (izvornosti) i potpisima

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izbor sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske

Izbor sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci, dana 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o izboru sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske Komore Republike Srpske –

I

Za sudije Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

BORISLAV STOJAKOVIC, advokat, iz Brckog

SVJETLANA LAZIC, advokat, iz Doboja

NENAD KISIC, advokat, iz Nevesinja

MILA BALTIC, advokat, iz Banje Luke

ZORAN TANASIC, advokat, iz Modrice

LjILjANA STAJIC, advokat, iz Banje Luke

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-19/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izbor sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o izboru sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske –

I

Za sudije Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

DRAGAN RADOVIC, advokat, iz Doboja

NADA TODOROVIC, advokat, iz Vlasenice

GORAN MARIC, advokat, iz Banje Luke

MILORAD MALIC, advokat, iz Prijedora

MILEVA LAZAREVIC, advokat, iz Bijeljine

SINIŠA MARIC, advokat, iz Banje Luke

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-18/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izbor sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o izboru sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske –

I

Za sudije Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

DRAGAN RADOVIC, advokat, iz Doboja

NADA TODOROVIC, advokat, iz Vlasenice

GORAN MARIC, advokat, iz Banje Luke

MILORAD MALIC, advokat, iz Prijedora

MILEVA LAZAREVIC, advokat, iz Bijeljine

SINIŠA MARIC, advokat, iz Banje Luke

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-18/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izbor Predsjednika disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o izboru Predsjednika Disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske –

I

Za Predsjednika Disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske izabran je ZORAN KISIN, advokat, iz Banje Luke.

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-17/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izbor disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o izboru disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske –

I

Za disciplinske tužioce Advokatske komore Republike Srpske izabrani su:

ANKA MILICEVIC, advokat, iz Bijeljine

CVIJO ANICIC, advokat, iz Dervente

JEZDIMIR SPASOJEVIC, advokat, iz Bijeljine

ÐORÐE KRCMAR, advokat, iz Gradiške

ZORAN POPOVIC, advokat, iz Rogatice

NEVENKA VITOMIR, advokat, iz Banje Luke

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-16/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izbor Glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o izboru i imenovanju Glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske –

I

Za Glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske izabran je MIODRAG TUFEGDžIC, advokat, iz Doboja.

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-15/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Razrješenje Disciplinskog sudije Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o razrješenju Disciplinskog sudije Advokatske komore Republike Srpske –

I

Razrješava se BORISLAV JAMINA, advokat, iz Istocnog Sarajeva, dužnosti Disciplinskog sudije Republike Srpske:

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-13/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Razrješenje zamjenika Disciplinskog sudije Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o razrješenju zamjenika Disciplinskog sudije Advokatske komore Republike Srpske –

I

Razrješava se RANKO DUKIC, advokat, iz Banje Luke, dužnosti zamjenika Disciplinskog sudije Republike Srpske:

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-14/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Razrješenje zamjenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske

Na osnovu clana 12. alineja 2. Statuta Advokatske komore Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 68/05, 98/08 i 03/2010) i clana 18. Poslovnika o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na 14-om redovnom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci, dana 26. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU

– o razrješenju zamjenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske –

I

Razrješavaju se dužnosti zamjenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske:

SMILjANA DELIC, advokat, iz Banje Luke

MIRJANA MRÐEN, advokat, iz Brckog

RATKO KESIC, advokat, iz Teslica

SLOBODAN PAVIC, advokat, iz Novog Grada

VELjKO CIVŠA, advokat, iz Sokoca

PREDRAG IVANKOVIC, advokat, iz Trebinja

II

Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjedavjuci,

Jovan S. Cizmovic, advokat, s.r.

Broj: Sk.AK RS-01-01-12/2011

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa godišnje “Help” konferencije

Izvještaj sa godišnje “Help” konferencije održane 19-20 juna 2017. godine u Strazburu

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa Skupštine Advokatske Komore Republike Srpske

Izvještaj sa Skupštine Advokatske Komore Republike Srpske održane 17.06.2017. pogledajte

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa druge radionice sektora pravosuda na izradi Strategije za borbu protiv korupcije

Dana 20. jula 2017. godine, u prostorijama Ministarstva pravde, sa pocetkom u 13,00 casova, održan je drugi sektorski sastanak – radionica za izradu Strategije za borbu protiv korupcije za period 2018 – 2022. godina u Republici Srpskoj.

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa druge radionice sektora pravosuda na izradi Strategije za borbu protiv korupcije

Dana 20.07.2017. godine, u prostorijama Ministarstvo pravde RS u Banjoj Luci, održana je druga radionica sektora pravosuda na izradi Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske za period 2018 – 2022. godina.

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Sastanci

U prikazu koji slijedi navedeni su, hronološkim redom, znacajniji sastanci na kojima je, radi predstavljanja i zastupanja, pozvan Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske:

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj o edukaciji advokata AK RS

Izvještaj o edukaciji advokata AK RS u oblasti primjene clana 5. EKLjP

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa Konferencije

Izvještaj sa Konferencije „Kako do bolje primjene evropskih diskriminacijskih standarda u BiH?“

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

XX MEÐUNARODNI NAUCNI SKUP

XX MEÐUNARODNI NAUCNI SKUP „Prouzrokovanje i naknada štete i osiguranje“

Poziv I PROGRAM Savetovanja Zrenjanin 2017 – Naknada štete i osiguranje

Prijavni list

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa polugodišnjeg sastanka

Izvještaj sa polugodišnjeg sastanka Medunarodne unije advokata (IBA) 21./24. maj 2017. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Jacanje kapaciteta advokata o slobodi izražavanja

Advokatska komora Republike Srpske organizovala je, u saradnji sa Savjetom Evrope, edukaciju na temu ”Jacanje kapaciteta advokata o slobodi izražavanja”, koja je održana 01. i 02. juna 2017. god. u Hotelu ”San” u Laktašima.

Predavaci na ovoj edukaciji bili su prof. dr Ljiljana Mijovic, bivši sudija Suda za ljudska prava u Strazburu, gda Nikolina Katic, agent u Uredu zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, gosp. Amir Kapetanovic, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci i Irena Puzic-Obradovic, avokat, koji su sertifikovani predavaci Savjeta Evrope iz oblasti cl. 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Na ovoj dvodnevnoj edukaciji govorilo se o formi i sadržaju izražavanja u kontekstu odredbe cl. 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kljucnim komponentama slobode izražavanja, uslovima za ogranicavanje slobode izražavanja, primjeni trodijelonog testa koji se koristi pri odlucivanju, kleveti, zaštiti ugleda, kleveti i javnim licnostima, novinarima i sankcijama i sl.

Edukaciji je prisustvovalo osam advokata iz Republike Srpske i sedam advokata iz Federacije BiH, koji su aktivno ucestvovali u diskusijama i studijama prakticnih primjera, kako bi se i prakticno pokazalo na koji nacin se primjenjuju principi Evropskog suda za ljudska prava u domacoj praksi.

Sve prisutne pozdravio je, zahvalio se na ucešcu i zajedno sa njima ucestvovao na edukaciji i predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, advokat Branislav A. Rakic.

Polaznici su po završetku edukacije dobili i sertifikate kojim je potvrdeno da su oni pohadali ovu obuku iz oblasti cl. 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Naglašena je potreba da se ovakve edukacije organizuju što cešce kako bi se omogucilo što vecem broju advokata, advokatskim strucnim saradnicima za pravne poslove i advokatskim pripravnicima, sticanje novih i poboljšanje vec postojecih znanja iz ove oblasti.

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

MPBiH pismo poziva 2017 maj Bihac

MPBiH pismo poziva 2017 Maj Bihac

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Jacanje kapaciteta advokata o slobodi izražavanja

Jacanje kapaciteta advokata o slobodi izražavanja

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Pozivno pismo za XVI Savjetovanje

Pozivno pismo za XVI Savjetovanje iz krivicnopravne oblasti Neum 08 do 10 jun 2017 godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Dopis: Kontinuirano strucno usavršavanje

Dopis: Kontinuirano strucno usavršavanje

Datum: 05.05.2017. godine

Predmet: Kontinuirano strucno usavršavanje

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetnickom komorom Bihac, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog strucnog usavršavanja na temu

„DNK dokazi i zakonitost istih“

u Bihacu, 25.05.2017. godine

koji definira naucne aspekte DNK dokaza, moguce prigovore na iste te relevantnu sudsku praksu u vezi sa ovim tipom dokaza. Predavaci su prof.dr Damir Marjanovic, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu i Internacionalnog Burch Univerziteta i znanstveni saradnik Instituta za antropologiju u Zagrebu, gda. Aleksandra Martinovic, predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH i gosp. Dragiša Jokic, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune priloženi obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-di Silvani Ðuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara ucesnici snose sami, dok tokom trajanja seminara ucesnici imaju obezbijeden rucak kao i osvježenja. Potvrda o ucešcu ce biti blagovremeno poslata ucesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima iskljucivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguc, obavijest ce biti poslata putem faksa ili obicnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: www. okobih. ba

S poštovanjem,

Grenko Arapovic

šef Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH Ministarstvo pravde BiH

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Savjetovanja

U prikazu koji slijedi navedena su, hronološkim redom, znacajnija savjetovanja na kojima su prisustvovali i clanovi Advokatske komore Republike Srpske:

2012. godina:

23. mart 2012. godine – Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Okrugli sto: “Dejtonski mirovni sporazum kao pravni i politicki osnov razvoja Republike Srpske»

20./21. april 2012. – Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivicnopravnu teoriju i praksu, Grad Istocno Sarajevo, Medunarodni naucni skup pod nazivom Kaznena politika (Raskol izmedu zakona i njegove primjene)

20./21. april 2012. – Naucno-strucno savjetovanje na temu: «Rekonstrukcija saobracajnih nezgoda i upotreba savremenih matematickih modela u cilju identifikacije pravih uzroka saobracajne nezgode»

14./15. maj 2012. godine – Visoki sudski i tužilacki savjet BiH, 8. Konferencija glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini, Teslic

17./18. maj 2012. godine – Visoki sudski i tužilacki savjet BiH, 8. Konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, Teslic

11./15. jun 2012. godine – Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, 18. jubilarni Budvanski pravnicki dani, Tema: «Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva», Becici-Budva

14./16. jun 2012. godine – Advokatska komora Njemacke, Godišnja Konferencija Advokatske komore Njemacke, Minhen

12./13. oktobar 2012. godine – Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Advokatska i Notarska komora Republike Srpske i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, IX Savjetovanje «Oktobarski pravnicki dani», Banja Luka

17./20. oktobar 2012. godine – Udruženje sudija Republike Srpske, 7. Savjetovanje iz gradanskog prava «Aktuelna pitanja gradanskog zakonodavstva u BiH», Jahorina

02. novembar 2012. godine – Fondacija Centar za javno pravo, Naucni skup i regionalna konferencija na temu: «Izbor sudija ustavnih sudova»

2011. godina:

13. 04. 2011. godine – Pravni fakultet u Banjoj Luci i Advokatska komora Republike Srpske, Interaktivno predavanje o odbrani u predmetima ratnih zlocina, Predavaci: Piter Robinson i Marko Sladojevic, advokatii; Pravni fakultet u Banjoj Luci

15./16. 04. 2011. godine – Brcko distrikt BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivicnopravnu teoriju i praksu; Medunarodni naucni skup pod nazivom: «Krivicno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta», Brcko

09./11. 06. 2011. godine – Udruženje sudija BiH, X Savjetovanje iz krivicnopravne oblasti, «Aktuelnosti krivicnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini-Legislativa i praksa s posebnim osvrtom na organizovani kriminal i korupciju», Neum

10. 06. 2011. godine – Fondacija Centar za javno pravo, Jednodnevno strucno Savjetovanje o temi: «Treba li BiH jedan vrhovni sud», Sarajevo

12./16. 06. 2011. godine – 17. Budvanski pravnicki dani, «Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva», Becici, Budva

07./08. oktobar 2011. godine – Oktobarski pravnicki dani – organizator Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravni fakultet u Banjoj Luci, Centar za edukaciju sudija Republike Srpske i Advokatska komora Republike Srpske

14. o ktobar 2011. godine – Konferencija «Sloboda pristupa informacijama vezanim za rad tužilaca/odnosi sa medijima i NVO», Organizator: Visoki sudski i tužilacki savjet BiH

20./22. oktobar 2011. godine – Aktuelna pitanja gradanskog zakonodavstsva u BiH – organizator Udruženje sudija Republike Srpske, Jahorina

04. novembar 2011. godine – Medunarodna konferencija «Sudska praksa u primjeni krivicnog materijalnog prava u procesuiranju predmeta ratnih zlocina u BiH i regionu» Organizator: Visoki sudski i tužilacki savjet BiH

09./11. decembar 2011. godine – Narodna skupština Republike Srpske, Medunarodna konferencija o ljudskim

pravima povodom Medunarodnog dana ljudskih prava

23./25. decembar 2011. godine– Advokatska komora Republike Srpske, Godišnje savjetovanje advokata Advokatske komore Republike Srpske

2010. godina:

05. 02. 2010. godine – Okrugli sto na temu „Aktuelna pitanja u primjeni krivicnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini“ – organizator Udruženje za krivicno pravo i praksu Republike Srpske i Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

14. 04. 2010. godine – Okrugli sto na temu „Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdic-Finci -mogucnosti, pravci i nacini izvršenja“ – organizator Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

11. 05. 2010. godine – „Upravljanje ljudskim resursima u javnim službama“ – organizator Ministarstvo pravde Republike Srpske i Jedinica za registraciju zemljišta pri Ministarstvu pravde Republike Srpske u saradnji sa Projektom zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini

24. 05. 2010. godine – Promocija Izvještaja „Zaštita i podrška svjedoka u predmetima ratnih zlocina u Bosni i Hercegovini“ – promoter OSCE, Misija OSCE u BiH, Sarajevo

31. 05. 2010. godine – Konferencija „Institut dostavljanja sudskih pismena-uoceni problemi u praksi i mogucnosti unapredenja“ – organizator Visoki sudski i tužilacki savjet BiH, Sarajevo

16./17. 06. 2010. godine – 6-ta Konferencija Glavnih tužilaca u BiH–orga- nizator Visoki sudski i tužilacki savjet BiH, Neum

17./20. 06. 2010. godine – Interbalkanska advokatska konferencija – orga-nizator Advokatska komora Soluna, Solun

08./09. 10. 2010. godine – Oktobarski pravnicki dani – organizator Udru-ženje pravnika Republike Srpske, Pravni fakultet u Banjoj Luci, Centar za edukaciju sudija Republike Srpske i Advokatska komora Republike Srpske

20./23. 10. 2010. godine – Aktuelna pitanja gradanskog zakonodavstsva u BiH – organizator Udruženje sudija Republike Srpske, Jahorina

28./29. 10. 2010. godine – Prva regionalna konferencija Foruma za gradansko pravo za jugoistocnu Evropu – organizator GTZ, Cavtat – Hrvatska

11. 12. 2010. godine– „Aktuelna pitanja odbrane u predmetima ratnog zlocina“, 4-ta Godišnja Konferencija za advokate ovlaštene za postupanje pred Odjelom I i Odjelom II Suda Bosne i Hercegovine – organizator Odsjek krivicne odbrane (OKO), Ured reigstrara BiH i Ministarstva pravde BiH

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara “Advokatura – preduzetništvo ili profesija?”, Banja Luka, 8.12.2017. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara „Mjenica u praksi“, Istocno Sarajevo, 24.11.2017. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Izvještaj sa seminara „Jacanje kapaciteta advokata u oblasti primjene clana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“, Jahorina, 17. i 18.11.2017. godine.

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara

Seminar na temu: „Advokatura – preduzetništvo ili profesija“, 08.12.2017. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Poziv za ucešce na seminaru

Poziv za ucešce na seminaru Mjenica u praksi, 24. novembar 2017. godine

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Poziv za ucešce na seminaru

Poziv za ucešce na seminaru „Jacanje kapaciteta advokata u oblasti primjene clana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“, 17./18. novembar 2017. godine.

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Strucno usavršavanje na temu „In dubio pro reo“

Predmet: Kontinuirano strucno usavršavanje

Poštovani/a

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Advokatskom komorom RS, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog strucnog usavršavanja na temu

“In dubio pro reo”

U Banjaluci, 03.11.2017. godine

na kojem ce ucesnici imati priliku diskutovati o pretpostavci nevinosti kao jednom od temeljnih instituta krivicnog postupka, posljedicama koje on izaziva, kao i sudskoj praksi domacih sudova i Evropskog suda za ljudska prava kada je ovaj institut u pitanju.

Predavaci su, g-da Vasvija Vidovic, advokat Advokatske komore Federacije BiH i gosp. Igor Cimeša, tužilac Okružnog javnog Tužilaštva Banjaluka.

Molimo zainteresovane advokate da popune priloženi obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-di Silvani Ðuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara ucesnici snose sami.

Potvrda o ucešcu, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara ce biti blagovremeno poslata ucesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima iskljucivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguc, obavještenje ce biti poslato putem faksa ili obicnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: www.oktobih.ba

S poštovanjem,

Grenko Arapovic

šef Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

Ministarstvo pravde BiH

OBRAZAC ZA PRIJAVU:

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Seminar o javnim nabavkama

Za više informacija o seminaru preuzmite dokument:

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Seminar iz oblasti primjene clana 5 EKLJP

Seminar iz oblasti primjene clana 5 EKLJP – Pravo na slobodu i sigurnost

2017.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Seminari

U prikazu koji slijedi navedena su, hronološkim redom, znacajniji seminari na kojima su prisustvovali i clanovi Advokatske komore Republike Srpske:

2012. godina:

3./4. ??? 2012. godine – Udruženje za pomoc djeci i ženama žrtvama porodicnog nasilja, «Ženski centar Trebinje», Konferencija na temu: «Poboljšanje zakona koji štiti žrtve nasilja u porodici u Republici Srpskoj»

20. jun 2012. godine – Bosna i Hercegovina, Ministarstvo pravde, III Tematska Konferencija na temu: «Pružanje besplatne pravne pomoci u Bosni i Hercegovini»

06. novembar 2012. godine – Medunarodni krivicni sud za bivšu Jugoslaviju, Konferencija «Nasljede Medunarodnog krivicnog suda za bivšu Jugoslaviju»

2011. godina:

11./12.02. 2011. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, Ponovljeni I ciklus edukativnih seminara, Bijeljina

04./05. 03. 2011. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, Ponovljeni I ciklus edukativnih seminara, Prijedor

18./19. 03. 2011. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, Ponovljeni I ciklus edukativnih seminara, Banja Luka

12. 05. 2011. godine – Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, Konferencija: «Primjena prava u slucaju spora sa medunarodnim elementom» i «Priznanje stranih sudskih odluka», Teslic, hotel «Kardial»

02. sepetembar 2011. godine – OEBS, Misija u BiH u saradnji sa VSTS BiH i Centrima za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS; Okrugli sto na temu: «Projekat za procjenu zakona o parnicnom postupku u BiH», Sarajevo,

04. oktobar 2011. godine– Privredna komora Republike Srpske, prezentacija «Digitalizacija i mikrofilmovanje», Banja Luka

22. decembar 2011. godine – Komora doktora medicine Republike Srpske, Okrugli sto: «Savremena politicka kretanja», predavac: prof. dr Darko Tanaskovic

2010. godina:

02. 03. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske i Jedinica za registraciju zemljišta pri Ministarstvu pravde Republike Srpske u saradnji sa Projektom zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, Predavanje na temu: «Svojina na posebnom dijelu zgrade-etažna svojina i pravo gradenja», Istocno Sarajevo, hotel «MZ».

10. 03. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske i Jedinica za registraciju zemljišta pri Ministarstvu pravde Republike Srpske u saradnji sa Projektom zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, Predavanje na temu: «Svojina na posebnom dijelu zgrade-etažna svojina i pravo gradenja», Bijeljina, hotel «Pirg».

17. 03. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske i Jedinica za registraciju zemljišta pri Ministarstvu pravde Republike Srpske u saradnji sa Projektom zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, Predavanje na temu: «Svojina na posebnom dijelu zgrade-etažna svojina i pravo gradenja», Banja Luka, hotel «Bosna».

12. 04. 2010. godine – Biro za ljudska prava Tuzla u saradnji sa Udruženjem medijatora BiH, Okrugli sto: «Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivicnom postupku RS i Uredba o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima», hotel «Bosna», Banja Luka

23./24. 04. 2010. godine – Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Seminar «Aktuelna pitanja iz gradanskog prava». 30. seminar iz reda seminara «Pivredno pravo u tržišnoj ekonomiji», hotel «Leotar», Trebinje

27./28. 09. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Trebinje

29./30. 09. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Foca

18./19. 10. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Istocno Sarajevo

20./21. 10. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Doboj

25./26. 10. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Zvornik

27./28. 10. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Bijeljina

01./02. 11. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Prijedor

03./04. 11. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Mrkonjic Grad

08./09. 11. 2010. godine – Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Banja Luka

10./11. 11. 2010. godine– Ministarstvo pravde Republike Srpske, «Strucno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivicnopravne zaštite djece, I ciklus edukativnih seminara, Banja Luka

2017.